A simpler characterization of Sheffer polynomials

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-15
  TijdschriftStudies in Applied Mathematics
  Volume92
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit