A simple proof of Pascal's hexagon theorem

J. IJzeren, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  11 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  If the vertices of a hexagon lie on a circle and the three pairs of opposite sides intersect, then the three points of intersection are collinear.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)930-931
  Aantal pagina's2
  TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
  Volume100
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A simple proof of Pascal's hexagon theorem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit