A simple proof of Heymann's lemma

M.L.J. Hautus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Samenvatting

Heymann's lemma is proved by a simple induction argument.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)885-886
Aantal pagina's2
TijdschriftIEEE Transactions on Automatic Control
Volume22
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit