A simple method of calculating electrostatic capacity

C.J. Bouwkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A simple method of calculating electrostatic capacity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen