A simple method of calculating electrostatic capacity

C.J. Bouwkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Attention is drawn to a simple theorem enabling the evaluation of the electrostatic capacity of certain conductors in free space such as a system of two spheres in contact with each other or a "ring without hole".
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)538-542
Aantal pagina's5
TijdschriftPhysica
Volume24
Nummer van het tijdschrift1-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1958

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A simple method of calculating electrostatic capacity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit