A simple method for photographing transparent objects

L.J.F. Broer, A. Deeleman, J.A. Rietdijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)184-184
TijdschriftApplied Scientific Research, Section B
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1959

Citeer dit