A simple method for photographing transparent objects

L.J.F. Broer, A. Deeleman, J.A. Rietdijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Expansion waves and shocks in a supersonic jet are photographed, using a simple optical device. The method is less sensitive but more robust than schlieren photography.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253-258
TijdschriftApplied Scientific Research, Section B
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1957

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A simple method for photographing transparent objects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit