A simple linear time algorithm for triangulating three-colored graphs

H.L. Bodlaender, A.J.J. Kloks

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  144 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieUtrecht
  UitgeverijUtrecht University
  Aantal pagina's12
  StatusGepubliceerd - 1991

  Publicatie series

  NaamUniversiteit Utrecht. UU-CS, Department of Computer Science
  Volume9113
  ISSN van geprinte versie0924-3275

  Citeer dit