A shortest path algorithm for the departure time and speed optimization problem

Anna Franceschetti, Dorothée Honhon, Gilbert Laporte, Tom Van Woensel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A shortest path algorithm for the departure time and speed optimization problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen