A short and elementary proof of the main Bahadur-Kiefer theorem

J.H.J. Einmahl

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    183 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A short and elementary proof of the main Bahadur-Kiefer theorem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde