A shape analysis model with application to character and word recognition

N.A. Khan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

414 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Bokhoven, Wim, Promotor
  • Stevens, M.P.J., Promotor
  • de Hegt, J.A. (Hans), Co-Promotor
Datum van toekenning11 mei 2000
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1750-X
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit