A set of matrix characters in a special 7 x 8 array

H. Bouma, F.F. Leopold

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)115-119
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 1969

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A set of matrix characters in a special 7 x 8 array'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit