A set of efficient list operations

R.R. Hoogerwoord

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A set of efficient list operations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen