A sequential distribution-free two-sample grouped test with three possible decisions

P. Laan, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A sequential distribution-free two-sample grouped test with three possible decisions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Zaken en Economie