A sequential distribution-free two-sample grouped test with three possible decisions

P. Laan, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  A sequential two-sample grouped rank test with two possible decisions (onesided testing) developed by WILCOXON, RHODES and BRADLEY (1963) is generalized to a sequential test with three possible decisions (two-sided testing) using a method given by SOBEL and WALD (1949). An auxiliary table with some moments concerning LEHMANN'S alternatives for the normal distribution, is given in order to facilitate the choice of the alternative hypotheses.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)31-41
  Aantal pagina's11
  TijdschriftStatistica Neerlandica
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1966

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A sequential distribution-free two-sample grouped test with three possible decisions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit