A sensitivity analysis of a personalized pulse wave propagation model for arteriovenous fistula surgery : part A : identification of most influential model parameters

W. Huberts, C. Jonge, de, W.P.M. Linden, van der, M.A. Inda, J.H.M. Tordoir, F.N. Vosse, van de, E.M.H. Bosboom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A sensitivity analysis of a personalized pulse wave propagation model for arteriovenous fistula surgery : part A : identification of most influential model parameters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen