A sensitive balance for measuring magnetic susceptibilities : design and some results

J.A. Poulis

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  179 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Applied Physics
  Begeleider(s)/adviseur
  • Leeden, van der, P., Promotor
  Datum van toekenning30 jun 1961
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1961

  Bibliografische nota

  Proefschrift.

  Citeer dit