A semiparametric hazard model of activity timing and sequencing decisions during visits to theme parks using experimental design data

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A semiparametric hazard model of activity timing and sequencing decisions during visits to theme parks using experimental design data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Aarde en milieuwetenschappen