A semi-analytical study of stick-slip oscillations in drilling systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

87 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A semi-analytical study of stick-slip oscillations in drilling systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen