A self-dual system of axioms for Boolean algebra

P.J. Albada, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)377-381
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume67
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1964

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A self-dual system of axioms for Boolean algebra'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit