A selected review on the negative externalities of the freight transportation : modeling and pricing

E. Demir, Yuan Huang, S. Scholts, T. Woensel, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

113 Citaten (Scopus)
18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A selected review on the negative externalities of the freight transportation : modeling and pricing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen