A scenario-aware dataflow programming model with support for fault-tolerance

Jacobus Reinier van Kampenhout

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

187 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Goossens, Kees G.W., Promotor
  • Stuijk, Sander, Co-Promotor
Datum van toekenning25 jun. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4785-2
StatusGepubliceerd - 25 jun. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit