A scenario- and platform-aware design flow for image-based control systems

Sajid Mohamed (Corresponding author), Dip Goswami, Vishak Nathan, Raghu Rajappa, Twan Basten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A scenario- and platform-aware design flow for image-based control systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen