A scan-chain based state retention methodology for IoT processors operating on intermittent energy

P.A. Hager, H. Fatemi, J.P. de Gyvez, L. Benini

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A scan-chain based state retention methodology for IoT processors operating on intermittent energy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen