A scaling limit theorem for a class of superdiffusions

J. Engländer, D. Turaev

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
88 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A scaling limit theorem for a class of superdiffusions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie