A scaling limit theorem for a class of superdiffusions

J. Engländer, D. Turaev

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  36 Citaten (Scopus)
  86 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  (No abstract)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)683-722
  TijdschriftThe Annals of Probability
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A scaling limit theorem for a class of superdiffusions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit