A scalable heuristic for base-stock levels in multi-echelon pure distribution systems

Y. Rong, Z. Atan, L. Snyder

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelINFORMS MSOM 2009 Conference Proceedings
Plaats van productieCambridge, MA, USA
UitgeverijMIT
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit