A saturated tree network of polling stations with flow control

P. Beekhuizen, J.A.C. Resing

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

25 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A saturated tree network of polling stations with flow control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde