A ruin model with dependence between claim sizes and claim intervals

H. Albrecher, O.J. Boxma

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

124 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's13
StatusGepubliceerd - 2003

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2003023
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit