A room with a cue : the efficacy of movement parallax, occlusion, and blur in creating a virtual window

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A room with a cue : the efficacy of movement parallax, occlusion, and blur in creating a virtual window'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen