A robust stator inter-turn fault detection in induction motor utilizing Kalman filter-based algorithm

Ali Namdar, Haidar Samet (Corresponding author), Mehdi Allahbakhshi, Mohsen Tajdinian, Teymoor Ghanbari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A robust stator inter-turn fault detection in induction motor utilizing Kalman filter-based algorithm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen