A robust hydrostatic thrust bearing for hydrostatic machines

P.A.J. Achten, T.L. Brink, van den, G.E.M. Vael

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 7th International Fluid Power Conference (IFK), 22-24 March 2010, Aachen, Germany
Pagina's100-112
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit