A Robust and Ultra-Fast Short Circuit Detection in Half-Bridge Using Stray Voltage Capture: Applied in Electromagnetic Suspension

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A Robust and Ultra-Fast Short Circuit Detection in Half-Bridge Using Stray Voltage Capture: Applied in Electromagnetic Suspension'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen