A Robust and Low-Cost 2-Dimensional Pressure Sensing System using Polymer Optical Fibre

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelA Robust and Low-Cost 2-Dimensional Pressure Sensing System using Polymer Optical Fibre
Pagina's1-4
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - 6 dec 2020

Citeer dit