A robot-arm with compensation for bending

C.J. Heuvelman, P.C. Mulders, M.P. Snijder van Wissenkerke, A.C.H. van der Wolf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikel

  5 Citaten (Scopus)
  97 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)305-308
  TijdschriftCIRP Annals
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit