A rigidity penalty term for nonrigid registration

M. Staring, S. Klein, J.P.W. Pluim

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

111 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A rigidity penalty term for nonrigid registration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen