A rheological characterisation of liquid egg albumen

R.M. Cardinaels, J. Van De Velde, W. Mathues, P. Van Liedekerke, P. Moldenaers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Inside Food Symposium, 9-12 April 2013, Leuven, Belgium
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit