A Review of Synthesis Techniques for Phased Antenna Arrays in Wireless Communications and Remote Sensing

Stanislav Ogurtsov, Diego Caratelli (Corresponding author), Zhe Song

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

13 Citaten (Scopus)
544 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Review of Synthesis Techniques for Phased Antenna Arrays in Wireless Communications and Remote Sensing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science

Material Science