A review of "A world of homeowners: american power and the politics of housing aid", By Nancy H. Kwak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)425-427
TijdschriftInternational Journal of Housing Policy
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 jun 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit