A response to : a critical review and uniformized representation of statistical distributions modeling the ultrasound echo envelope

M.M. Nillesen, R.G.P. Lopata, J.M. Thijssen, L. Kapusta, C.L. Korte, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)674-674
Aantal pagina's1
TijdschriftUltrasound in Medicine and Biology
Volume37
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A response to : a critical review and uniformized representation of statistical distributions modeling the ultrasound echo envelope'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit