A reproducibility study of corpus cavernosum electromyography in young healthy volunteers under controlled conditions

X. Jiang, J. Holsheimer, G. Wagner, P.F.A. Mulders, H. Wijkstra, E.J.H. Meuleman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A reproducibility study of corpus cavernosum electromyography in young healthy volunteers under controlled conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen