A representation method based on the probability of collision for safe robot navigation in domestic environments

S.A.M. Coenen, J.J.M. Lunenburg, M.J.G. van de Molengraft, M. Steinbuch

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A representation method based on the probability of collision for safe robot navigation in domestic environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen