A report on the spatial planning in the Netherlands : experience and the future

C.H. Joh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A report on the spatial planning in the Netherlands : experience and the future'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen