A remote interaction system with OP-channel

Y. Hou

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-3
  TijdschriftChinese Journal of Computer Engineering and Applications
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit