A remark on the equivalence of Gaussian processes

J.H. Zanten, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  75 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A remark on the equivalence of Gaussian processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics

  Engineering

  Physics

  Earth and Planetary Sciences

  Computer Science