A remark on the equivalence of Gaussian processes

J.H. Zanten, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  67 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In this note we extend a classical equivalence result for Gaussian stationary processes to the more general setting of Gaussian processes with stationary increments. This will allow us to apply it in the setting of aggregated independent fractional Brownian motions.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)54-59
  TijdschriftElectronic Communications in Probability
  Volume13
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A remark on the equivalence of Gaussian processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit