A relation between the logarithmic capacity and the condition number of the BEM-matrices

W. Dijkstra, R.M.M. Mattheij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A relation between the logarithmic capacity and the condition number of the BEM-matrices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics