A reinforcement learning method to select ad networks in Waterfall Strategy

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
99 Downloads (Pure)

Zoekresultaten