A reinforcement learning method to select ad networks in Waterfall Strategy

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
99 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A reinforcement learning method to select ad networks in Waterfall Strategy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science