A reduced model for the freezing step in ice cream manufacture

B. Dorneanu, C.S. Bildea, J. Grievink, P.M.M. Bongers

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  2 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A reduced model for the freezing step in ice cream manufacture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Physics